Polityk Prywatności

  1. INFORMACJE OGÓLNE.

Właścicielem Serwisu WWW.KARTKOLAND.PL jest

Prooptimum Grzegorz Cichecki

Ul. Jodłowa 2

41-400 Mysłowice

wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mysłowice pod numerem 16797, REGON 240599672, numer NIP: 629-138-15-81.

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

- dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

- zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

- gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

 

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba składająca zamówienie potwierdza, że zapoznała się z poniższym warunkami przetwarzania danych osobowych oraz o prawach, które jej przysługują i dobrowolnie akceptuje je, w tym cel i zakres zbieranych danych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prooptimum Grzegorz Cichecki, ul. Jodłowa 2 41-400 Mysłowice, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mysłowice pod numerem 16797, REGON 240599672, e-mail wskazany na stronie głównej Serwisu pod łączem "Kontakt”

2) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie realizacja umowy z Panią/Panem, tj. realizacja złożonego zamówienia, w tym jego wykonania, dostarczenia i wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi druku zamówionych produktów, dostarczające przesyłkę z zamówieniem oraz usługi informatyczne

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez określony przez Administratora czas niezbędny do realizacji zamówienia i obrony przed roszczeniami (reklamacje) oraz wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy i realizację zamówienia.

9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Osoba składająca zamówienie oświadcza, że poinformowała osoby, których dane przekazała Administratorowi na potrzeby realizacji Zamówienia o przekazaniu ich danych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych przez Administratora oraz o prawach, które przysługują takiej osobie i uzyskała zgodę takiej osoby na przekazanie jej danych Administratorowi.

 

  1. INFORMACJE W FORMULARZACH.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika i są wykorzystywane w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego.

 

  1. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także określania profilu użytkownika.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.